top of page

PODMIOTY GOSPODARCZE

OFERTA


PODMIOTOM GOSPODARCZYM OFERUJEMY:


A. W PRZEMYŚLE:

(Adresaci: zakłady przemysłowe, w tym także chemiczne, koksochemiczne, rafinerie i huty, zakłady energetyki zawodowej, siłownie okrętowe, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwórstwa odpadów i inne)
  • OGRANICZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI ENERGII;

  • REDUKCJĘ SZKODLIWYCH EMISJI;

  • OCZYSZCZANIE GAZÓW ODLOTOWYCH;

  • PRZETWÓRSTWO I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW:

– przemysłowych (w tym także energetycznych,

metalurgicznych i pohutniczych);

– komunalnych;

– szpitalnych i niebezpiecznych;

– osadów ściekowych

poprzez przekształcenie substancji toksycznych lub nieprzydatnych ekonomicznie w produkty handlowe oraz energię (elektryczną, cieplną lub chłód – w zależności od potrzeb) – więcej >>>
  • PRZETWÓRSTWO I UZDATNIANIE WĘGLA – stałe paliwa węglowe niskiej jakości i zanieczyszczone przekształcamy w energetyczne, niskoemisyjne i ekologiczne;

B. W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM:

  • POPRAWĘ JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI PLONÓW – Preparat HUMINPOL (więcej>>>);

Plantacja oliwek na piaskach pustyni z podłożem kwasu huminowego

  • ELIMINACJĘ UCIĄŻLIWYCH SZKODNIKÓW (metodami niefarmakologicznymi), takich jak:

- Ptaszyniec (Dermanyssus Gallinae) w fermach kur niosek;

- Warroza (Varroa Destruktor) w pszczelarstwie;

- Kornik drukarz (Ips typographus) w polskich lasach.

Ziarna sorbentu przylegające do całego ciała insekta (powiększenie 150x)


Organy odpowiedzialne za wysysanie krwi i wstrzykiwanie toksyn do organizmu drobiu (hypostom i chelicery – zaznaczone strzałkami) pokryte przylegającymi ziarnami Sorbentu w stanie uniemożliwiającym zaatakowanie żywiciela (powiększenie 300x)


Comentários


bottom of page