top of page
barley-field-1684052_1920.jpg

ŻYZNA GLEBA, ZDROWE ROŚLINY
I ZNACZNIE WIĘKSZE PLONY

polecaj

NASZE PRODUKTY

i zarabiaj

Huminpol

Preparat Humusowy ERkh (HUMINPOL) jest naturalnym wyciągiem fermentacyjnym z torfu. Jest w 100% nieszkodliwy i przyjazny dla organizmów żywych (roślin, zwierząt i ludzi), pozbawiony jakichkolwiek związków kancerogennych. Jest to produkt w pełni naturalny, powstały z polskich komponentów.
ZAMÓW >>>
Jesienią 2022 r. HUMINPOL został przebadany przez  renomowany Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach (przy udziale m.in. prof. Mieczysława Grzesika i dr Reginy Janas), uzyskując doskonałe rezultaty. Plonowanie różnego rodzaju upraw dzięki użyciu HUMINPOL-u wzrosło średnio do 176,7% uprawy kontrolnej, w tym dla ogórka 'Dar' wyniosło 194,1%, zaś dla fasoli 'Eureka' aż 221,3%.
WIĘCEJ NA TEMAT METODOLOGII I EFEKTÓW BADAŃ >>>
WYNIKI BADAŃ W RENOMOWANYM "RESEARCH GATE" >>>
Przyjmuje się, że działanie 1 litra preparatu odpowiada 30 tonom naturalnego obornika - zwłaszcza w zakresie dostarczenia drobnoustrojów oraz pożytecznych pierwiastków i związków organicznych, nie zaspakajając w 100% zapotrzebowania na makroelementy (zwłaszcza NPK - azot, fosfor i potas), ale dzięki katalitycznemu wpływowi na przekształcenie tych makroelementów w składniki odżywcze przyswajalne dla roślin (zanim zostaną wymyte poniżej warstwy humusowej lub odparują), przyczynia się także do zdecydowanego obniżenia zapotrzebowania na makroelementy, a tym samym do dodatkowego obniżenia kosztów produkcji. W skład Huminpolu wchodzą:
  • masa organiczna;
  • kwas huminowy;
  • kwas fulwowy;
  • naturalne drobnoustroje, korzystne dla organizmów żywych.
 
1 gram żyznej gleby powinien zawierać:
  • od kilku tysięcy do kilku miliardów komórek bakterii;
  • od 75 tys. do 1,5 mln zarodników grzybów;
  • od 100 tys. do 2-3 mln glonów i sinic (ok. 700 gatunków);
  • kilka milionów pierwotniaków.
Rzadko ma to miejsce w praktyce, gleby często są wyjałowione. Huminpol przywraca pożądany stan, ponieważ w swoim składzie zawiera ww. mikroorganizmy, a jednocześnie stwarza dogodne warunki do ich rozwoju. Jest to niezwykle ważne  bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych jest "warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń" (WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>).
Huminpol wspomaga użyźnianie i nawożenie upraw polowych, sadowniczych, szklarniowych, użytków zielonych, kwiatów i trawników. Reguluje równowagę kwasowo-zasadową wymaganą przez uprawianą roślinę, poprawia zdolności infiltracyjne i powietrzne gleby, wspomaga zaopatrzenie rośliny w wodę i składniki odżywcze, w makro- i mikroelementy (w postaci chelatów) oraz w pożyteczne mikroorganizmy. Posiada duże powinowactwo do jonów metali, w tym toksyn (czyści glebę z metali i toksyn).
​​Szczególnie ważny jest fakt, że w skład Preparatu Humusowego ERkh wchodzą substancje naturalne, które nie obciążają środowiska. Powstają w sposób naturalny i oddziałują w pełni naturalnie – niczego nie zabijają, niczego nie niszczą – działają tak, jak przyroda robiła to przez całe tysiąclecia, aby chronić równowagę i zapewniać warunki dogodne dla rozwoju organizmów żywych. Ma to doniosłe znaczenie zwłaszcza w dobie powszechnego stosowania wyniszczających substancji chemicznych, kiedy nasze gleby są wyjałowione, a pokarmy pozbawione wielu witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i mikroelementów potrzebnych do życia.
WIĘCEJ O DZIAŁANIU PREPARATU >>>
bottom of page