top of page
Las
nymph-1052752_1920.jpg

O nas

Spółdzielczy Instytut Energetyki i Biotechnologii „KRÓLEWSKIE OGRODY” jest zrzeszeniem osób, którym leży na sercu dobro człowieka. Przejawia się to w trosce o ekologiczne pozyskiwanie energii oraz gospodarowanie surowcami i odpadami z poszanowaniem natury, o zdrową żywność i wsparcie naturalnych procesów jej wytwarzania, a wreszcie o zdrowie fizyczne i duchowe samego człowieka.
Działalność
Działalność gospodarcza, którą prowadzimy, ma na celu generowanie dochodu i rozwój Instytutu, ale nigdy kosztem drugiego człowieka, a zawsze w służbie – człowiekowi i naturze – w zgodzie z prawem naturalnym, które jest scalającym nas fundamentem.
Ponadto – jako spółdzielnia – działamy w duchu solidaryzmu społecznego, z ukierunkowaniem na dobro wspólne, będące owocem synergii jednostek, a jednocześnie źródłem radości i dobrobytu poszczególnych, tworzących je, ludzi. W tym duchu podejmujemy też działania mające na celu łączenie grup konsumentów z grupami rodzimych producentów zdrowej żywności.
bottom of page