top of page

ZDROWIE - wyciąg z konopi (CBD) i kwas humusowy w ADDUKCIE

Z końcem XX wieku naukowcy odkryli w organizmie człowieka układ endokannabinoidowy, który można obrazowo porównać z układami: krwionośnym, limfatycznym czy nerwowym. Różnica między nimi odnosi się m.in. do rozmiarów elementów, stanowiących ich strukturę – układ endokannabinoidowy obejmuje nano-świat organizmu na poziomie komórkowym i jest niewidoczny dla oka ludzkiego. Dopiero specjalistyczne urządzenia, jak np. mikroskop elektronowy, pozwalają zobaczyć ten układ, i to jedynie jego fragmenty.

Fot. pixabay.com

Zanim doszło do tego odkrycia,wcześniej w kwiatostanie konopi odkryto kannabinoidy takie jak THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol). Od tego czasu naukowcy zaczęli zastanawiać się nad tym, w jaki sposób cząsteczki te wywierają swój wyjątkowy wpływ na ludzkie ciało. W wyniku poszukiwań odkryli ogromną sieć receptorów komórkowych: układ endokannabinoidowy (ECS). Odkrycie to w części wyjaśniło i sprecyzowało działanie kannabinoidów, jak również zaawansowanego systemu fizjologicznego, który pomaga naszemu ciału utrzymywać homeostazę (równowagę, która dotyczy wszystkich reakcji i procesów zachodzących w organizmach żywych). Homeostaza jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a tym samym dla jego zdrowia; zapewnia stabilne warunki wewnętrzne – na wielu płaszczyznach – mimo zmiennych warunków na zewnątrz (np. zachowanie temperatury ludzkiego ciała w przedziale 36-37 ºC niezależnie od otoczenia).


Układ endokannabinoidowy i jego elementy


Na układ endokannabinoidowy składają się:

 • receptory kannabinoidowe – białka błony komórkowej, które znajdują się na powierzchni wielu rodzajów komórek; dotąd dobrze poznano dwa ich typy: CB1 i CB2;

 • endokannabinoidy – małe cząsteczki wytwarzane przez organizm, będące neurotransmiterami odpowiedzialnymi za aktywację lub regulację receptorów kannabinoidowych, z którymi się wiążą;

 • enzymy metaboliczne – odpowiadają zarówno za syntezę, jak i niszczenie endokannabinoidów po wykorzystaniu ich przez organizm.

Główną rolę w funkcjonowaniu układu endokannabinoidowego pełnią receptory kannabinoidowe. Biorą one udział w przekazywaniu informacji z endokannabinoidów pomiędzy komórkami oraz z zewnątrz komórek do ich wnętrza.


Receptory typu pierwszego (CB1) znajdują się przede wszystkim w ośrodkowym układzie nerwowym i w tkance tłuszczowej, ale nie tylko. Występują w takich obszarach jak:

 • mózg;

 • rdzeń kręgowy;

 • wątroba;

 • trzustka;

 • mięśnie szkieletowe;

 • przewód pokarmowy;

 • układ rozrodczy;

Natomiast receptory typu drugiego (CB2), słabiej zbadane, występują głównie w układzie immunologicznym oraz w obwodowym układzie nerwowym. Można je odnaleźć w:

 • przewodzie pokarmowym;

 • wątrobie;

 • komórkach tłuszczowych;

 • kościach;

 • układzie rozrodczym.

Jak widać, receptory kannabinoidowe znajdują się w wielu typach komórek w całym ciele człowieka. Są umiejscowione w błonie komórkowej, będącej membraną oddzielającą wnętrze komórki od przestrzeni pozakomórkowej. Błona stanowi barierę ochronną, w której receptory reagują na substancje chemiczne znajdujące się na zewnątrz komórki.

Receptory kannabinoidowe pełnią funkcję pośredników między przestrzenią zewnątrzkomórkową a wnętrzem komórki. Po aktywacji receptory uruchamiają kaskadę zmian, powodując modyfikacje aktywności komórek i zbiorowe ich ukierunkowanie na odzyskanie równowagi (homeostazy) w obszarze, w którym jest to w danej sytuacji wymagane.

Kiedy kannabinoid wiąże się z receptorem kannabinoidowym, ten wysyła impuls do wnętrza komórki, co powoduje tymczasową zmianę jej funkcji. Współdziałanie kannabinoidów z receptorami można porównać do działania zamka i klucza, gdzie kannabinoid jest kluczem, a receptor zamkiem. Kiedy „klucz” łączy się z „zamkiem” umiejscowionym w błonie komórkowej, wywoływana jest reakcja, mająca osiągnąć określony cel (np. zwalczenie stanu zapalnego).


Dla pełniejszego zrozumienia niech posłuży powszechnie znany obraz zapłodnienia:

Zapłodnienie – charakterystyka, ciąża / WP parenting


Wokół komórki jajowej gromadzą się miliony plemników, lecz ona pozwala tylko jednemu na wejście do swojego wnętrza, aby nastąpił rozwój nowego życia. To właśnie przez endoreceptor „decyzją” komórki jajowej plemnik może przedostać się do jej wnętrza.


Podobne procesy biologiczne można zaobserwować w całym układzie endokannabinoidowym, który obejmuje biliony komórek. Dlatego nie zawsze aplikowane produkty odżywcze czy medyczne (lekarstwa) i uzupełniające dietę (suplementy diety) są przyswajane przez komórki.


Kannabinoidy i ich działanie


Odkrycie receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2 doprowadziło do odkrycia naturalnych endokannabinoidów, z których najważniejsze to anandamid (AEA; z sanskrytu ananda – rozkosz) i 2-arachidonoiloglicerol (2−AG). Wiążą się one z receptorami CB1 i CB2.

Kannaboidy dzielą się na:

 • endokannabinoidy naturalne, wytwarzane wewnątrz organizmu (jak wyżej);

 • egzokannabinoidy – wytwarzane poza organizmem człowieka (i zwierząt):

  • naturalnie, przez rośliny (fitokannabinoidy, takie jak np. CBD i THC) lub

  • sztucznie, w wyniku syntezy laboratoryjnej (ich zaletą jest pełna kontrola nad procesem produkcji, ale katalizatory użyte do syntezy mogą być szkodliwe).


Endokannabinoidy produkowane przez nasze organizmy pełnią m.in. funkcję naturalnej ochrony,przeciwdziałają szkodliwym związkom organicznymoraz drobnoustrojom. Naukowcy zauważyli, że ze względu na skażenie środowiska i żywności, produkcja własna endokannabinoidów jest już niewystarczająca. Niedobory mogą wynikać także z przyczyn genetycznych lub z przebytych chorób czy urazów. Może to powodować rozwój różnego rodzaju schorzeń i dolegliwości (np. migrena, zespół jelita drażliwego, fibromialgia i wiele innych). By tego uniknąć, warto uzupełniać prawidłowy poziom kannabinoidów kannabinoidami spoza organizmu.


Kannabinoidy powszechnie występują w kwiatostanie konopi. Mają one powinowactwo do endokannabinoidów organizmu ludzkiego i skutecznie naśladują ich działanie, łącząc się z receptorami CB1 i CB2 (zwłaszcza THC).


Polskie konopie siewne (Cannabis sativa L.) od niepamiętnych czasów były uprawiane przez rolników. Oprócz zastosowania w przemyśle – np. cumy okrętowe, powrozy, tkaniny, paździerze itd. – oczyszczały uprawianą glebę i miały zastosowanie w medycynie ludowej. jednak ustawodawcy w znacznym stopniu ograniczyli możliwość ich uprawy i zastosowania w medycynie. Powodem jest składnik halucynogenny THC, który w produktach uzyskiwanych z konopi nie może przekraczać 0,2%.


CBD – kannabidiol


Dotychczasowe badania naukowe sugerują wiele korzyści płynących z uzupełniania endokannabinoidów wytwarzanych przez ciało kannabinoidami uzyskiwanymi z konopi. Dobrym przykładem jest tutaj CBD (kannabidiol) – nie jest psychoaktywny (w przeciwieństwie do THC) i może być stosowany jako środek terapeutyczny bez skutków ubocznych, takich jak odurzenie czy uzależnienie. Jego przedawkowanie jest niemożliwe.


Analizując wspomniane wcześniej obszary występowania receptorów CB1 i CB2, można postawić tezę, że zakres pozytywnego działania CBD obejmuje nawet cały organizm. Jest jednak pewien problem, który nie pozwala na rozwinięcie stawianej tezy. Ograniczenie zawartości THC do 0,2% uniemożliwia przedostanie się kannabinoidów CBD przez endoreceptory do wnętrza komórki, gdyż dopiero 2% udziału THC otwiera wymienione receptory.


Pasta CBD w połączeniu z kwasem humusowym


Badania obserwacyjne prowadzone z udziałem osób spożywających suplement diety Del Vitae wykazały, że związki kompleksowe węgla C, wodoru H i tlenu O, tworzące kwas humusowy (substancja aktywna), nie natrafiają na przeszkodę w pokonywaniu endoreceptorów i przedostawaniu się do wnętrza komórek. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie takiej ich ilości, na jaką jest zapotrzebowanie w danej komórce (dzięki unikatowej technologii – patrz dalej: ADDUKT.Suplementy diety: kultowy już Del Vitae ADDUKT (kwas humusowy; po prawej)

oraz wprowadzany obecnie Del Vitae HEMP (kwas humusowy i pasta CBD; po lewej)

Fot.: autor

Kwas humusowy ERKH, pozyskiwany przez nas przy zastosowaniu naturalnych procesów bio-chemicznych, posiada bardzo duże powinowactwo do kannabinoidów konopnych CBD.


Wzory strukturalne ERKH i CBD


Kwas humusowy ERKH Kannabidiol (CBD)

Dlatego, po przeprowadzeniu szeregu badań praktycznych, powstał produkt na bazie naturalnego kwasu humusowego ERKH i 30 procentowej pasty CBD. W efekcie tego spełnione zostały wymagania prawne ustawodawcy (brak THC powyżej 0,2%), a jednocześnie otrzymany produkt jest skuteczny jako suplement diety, który przekracza dotychczasowe możliwości stosowanych indywidualnie kannabinoidów CBD.


Pozostałe problemy do pokonania


Kannabinoidy CBD, najczęściej w formie olejków i wysokoprocentowych past, dają w wielu przypadkach pozytywne rezultaty. Chcąc w pełni wykorzystać możliwości CBD, należy przede wszystkim wyeliminować następujące przeszkody:

 1. W celu pozyskania całego spektrum kannabinoidów CBD z kwiatostanu konopi w procesach wytwarzania wymagany jest odczyn kwaśny. Tym samym gotowy produkt CBD także posiada odczyn kwaśny. Sprzyja to niestety rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów, pasożytów i komórek rakowych w organizmie ludzkim.

 2. Kontakt z płynami ustrojowymi wielokrotnie neutralizuje skuteczność poszczególnych kannabinoidów. Naukowcy do tej pory w CBD odkryli ich około 60.

 3. Stosowane metody aplikacji CBD w większości wypadków nie określają zbadanych naukowo i potwierdzonych medycznie wskazań odnośnie:

  • dozowanej jednorazowo ilości;

  • sposobu i częstotliwości aplikacji do organizmu.

Konsumenci najczęściej przyjmują CBD bez konsultacji z lekarzem. Natomiast badania naukowe odnotowały niebezpieczeństwo powikłań chorobowych związanych głównie z płucami i wątrobą.


Wymienione przeszkody, jak i inne, stale badane przez naukowców, są jednak do pokonania. W rezultacie można wykorzystać całe spektrum CBD z całkowitym pominięciem THC.


Rozwiązanie: ADDUKT, czyli kwas humusowy i CBD

w opakowaniu z glinki kaolinitowej

(unikatowa technologia, znana już z suplementu diety DEL VITAE)


Oddając pierwszeństwo mądrości natury, w nano-świecie endoreceptorów układu endokannabinoidowego należy dać im pełną swobodę w „decydowaniu” o przyswajaniu przez komórkiaplikowanych do organizmu substancji, także w ich dozowaniu lub odrzucaniu.


Jak już wspomniano, badania obserwacyjne prowadzone z konsumentami suplementu diety Del Vitae wykazały wysoką skuteczność tej unikatowej metody.


Podstawą jest tu ADDUKT, czyli indywiduum chemiczne, powstałe w wyniku przyłączenia (addycji) dwóch lub więcej związków chemicznych (tu: naturalnych związków bio-chemicznych). W naszym przypadku rolę nośnika zawsze pełni glinka kaolinitowa, która w swoich nanorurkach i nanopłytkach może transportować rożne, przyłączone w ten sposób, substancje czynne. Glinka jest minerałem, więc doskonale nadaje się na „opakowanie” – nie wchodzi w żadne reakcje ani z transportowaną substancją, ani z otoczeniem wewnątrz organizmu (enzymy, soki trawienne,krew i inne płyny ustrojowe, substancje odżywcze, zażywane leki itp.).


Dzięki temu wartościowa substancja czynna dociera bezpośrednio do tkanek (do przestrzeni międzykomórkowej) bez żadnych strat i z nienaruszoną strukturą wewnętrzną. Zapewnia to niezwykłą efektywność w wykorzystaniu przez organizm dostarczanych substancji.


W opisywanym przypadku substancję czynną stanowią związki kompleksowe naturalnego kwasu humusowego ERKH i kannabinoidów CBD, które strukturalnie i źródłowo posiadają naturalne powinowactwo. Źródłem rozwoju, wzrostu i dojrzewania kwiatostanu konopi jest warstwa humusowa gleby.


Konopie kiełkujące w warstwie humusowej gleby

marihuanaforum.pl


Kompozycja naturalnego kwasu humusowego ERKH i kannabinoidów CBD umieszczona w nanorurkach i nanopłytkach adduktu całkowicie redukuje wymienione wcześniej przeszkody, a tym samym znacznie przekracza możliwości CBD stosowanego indywidualnie. Co ciekawe, wydobycie substancji czynnej z naszego adduktu jest możliwe tylko przez żywe komórki, które same sobie dozują związki i pierwiastki, których aktualnie potrzebują.


Nanorurki ADDUKTU

Zdjęcie wykonane skaningowym mikroskopem elektronowym


Korzyści płynące z zastosowanej metody:

 1. Dajemy komórkom pełną swobodę pobierania z adduktu związków odżywczych wyselekcjonowanych za pomocą endoreceptorów. Dzięki temu nie ma możliwości przedawkowania. Komórka uzupełnia jedynie braki żywieniowe w ilości optymalnej dla jej sprawnego funkcjonowania.

 2. Substancja aktywna CBD (podobnie jak kwas humusowy) nie ulega redukcji przez płyny ustrojowe i w całości dostarczana jest do dyspozycji komórek.

 3. Brak negatywnego oddziaływania na organy, w tym na płuca i wątrobę, gdyż addukt transportowany jest układem krwionośnym nie do organów, lecz bezpośrednio do tkanek (do przestrzeni międzykomórkowej).

 4. Addukt pokonuje naturalną barierę krew-tkanka, a jego „ładunek” (substancja aktywna) uzyskuje kontakt z komórkami dopiero w tkankach.

 5. Po pobraniu przez komórkę substancji odżywczych z adduktu, nawet w najmniejszej ilości, w ich miejsce powstaje próżnia. W wyniku tego następuje wchłanianie do nanorurek metali ciężkich i toksyn, które są wydalane na zewnątrz organizmu przez układ wydalniczy.

 6. Brak jakichkolwiek negatywnych reakcji z lekarstwami, jeżeli są równolegle stosowane.

Tym sposobem pasta CBD i kwas humusowy ERKH opakowane w nanorurki glinki kaolinitowej – jako suplement diety – w harmonii z naturalnymi procesami wewnątrz organizmu, stanowią dla niego skuteczne wsparcie, zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby. Dokumentuje to stale rozwijająca się współpraca z lekarzami, także w randzie profesorów zwyczajnych.


Janusz Bauerek

……………………………………………………..……………………………

AUTOR (Zespół Autorski WNM; Ekorozwój Sp. z o.o.)Maciej Wac-Włodarczyk

……………………………………………………..……………………………

REDAKCJA (SIEiB „Królewskie Ogrody)
Bibliografia Narodowej Biblioteki Medycznej USA (propozycje dla zainteresowanych):

 1. Alves FH, Crestani CC, Gomes FV, Guimaraes FS, Correa FM, Resstel LB (2010) Kannabidiol wstrzykiwany do jądra łożyska prążkowia końcowego moduluje aktywność barorefleksu poprzez receptory 5-HT1A Badania farmakologiczne 62 :228–236 doi:10.1016/j .phrs.2010.05.003 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 2. Appiah-Kusi E i in. (2020) Wpływ krótkoterminowego leczenia kannabidiolem na reakcję na stres społeczny u pacjentów z klinicznie wysokim ryzykiem rozwoju psychozy Psychopharmacology 237 :1121–1130 doi:10.1007/s00213-019-05442-6 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 3. Arkell TR i in. (2019) Zawartość kannabidiolu (CBD) w waporyzowanych konopiach indyjskich nie zapobiega indukowanej przez tetrahydrokannabinol (THC) zaburzeniom prowadzenia pojazdów i poznania Psychofarmakologia (Berl) 236 :2713–2724 doi:10.1007/s00213-019-05246-8 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 4. Atalay S, Jarocka-Karpowicz I, Skrzydlewska E (2019) Właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne przeciwutleniaczy kannabidiolowych (Bazylea) 9 doi: 10,3390/antiox9010021 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 5. Azer V i in. (2019) Zbiorowe spojrzenie Cowena na CBD .https://www.cowen.com/insights/cowen-collective-view-of-cbd/ .

 6. Babalonis S, Haney M, Malcolm RJ, Lofwall MR, Votaw VR, Sparenborg S, Walsh SL (2017) Kannabidiol podawany doustnie nie daje sygnału odpowiedzialności za nadużycie u osób często palących marihuanę Narkotyk Alkohol Zależy 172 :9–13 doi:10.1016/j .drugalcdep.2016.11.030 [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 7. Bergamaschi MM i in. (2011) Kannabidiol zmniejsza lęk wywołany symulowanymi wystąpieniami publicznymi u nieleczonych pacjentów z fobią społeczną Neuropsychopharmacology 36 :1219-1226 doi:10.1038/npp.2011.6 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 8. Bhattacharyya S i in. (2010) Przeciwny wpływ delta-9-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu na funkcjonowanie ludzkiego mózgu i psychopatologię Neuropsychopharmacology 35 :764-774 doi:10.1038/npp.2009.184 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 9. Bih IC, Chen T, Nunn AV, Bazelot M, Dallas M, Whalley BJ (2015) Molekularne cele kannabidiolu w zaburzeniach neurologicznych Neuroterapeutyka 12 :699-730 doi:10.1007/s13311-015-0377-3 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 10. Birnbauma AK i in. (2019) Wpływ pokarmu na farmakokinetykę doustnych kapsułek kannabidiolu u dorosłych pacjentów z padaczką oporną na leczenie Padaczka 60 :1586-1592 doi:10.1111/epi.16093 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 11. Bisogno T i in. (2001) Molekularne cele dla kannabidiolu i jego syntetycznych analogów: wpływ na waniloidowe receptory VR1 oraz na wychwyt komórkowy i hydrolizę enzymatyczną anandamidu Br J Pharmacol 134 :845-852 doi:10.1038/sj.bjp.0704327 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 12. Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR (2015) Kannabidiol jako potencjalne leczenie zaburzeń lękowych Neurotherapeutics 12 :825–836 doi:10.1007/s13311-015-0387-1 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 13. Boggs DL i in. (2018) Wpływ kannabidiolu (CBD) na funkcje poznawcze i objawy u pacjentów ambulatoryjnych z przewlekłą schizofrenią, randomizowana, kontrolowana placebo próba Psychopharmacology (Berl) 235 :1923-1932 doi:10.1007/s00213-018-4885-9 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 14. Bonn-Miller MO, Loflin MJE, Thomas BF, Marcu JP, Hyke T, Vandrey R (2017) Labeling Accuracy of Cannabidiol Extracts Sold Online Jama 318 :1708-1709 doi:10.1001/jama.2017.11909 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ Odsyłacz ] [ Google Scholar ]

 15. Borgwardt SJ i in. (2008) Neural base of Delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol: efekty podczas hamowania odpowiedzi Biol Psychiatry 64 :966-973 doi:10.1016/j.biopsych.2008.05.011 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 16. Brown JD, Winterstein AG (2019) Potencjalne niepożądane zdarzenia związane z lekami i interakcje lek-lek z kanabidiolem medycznym i konsumenckim (CBD) Użyj J Clin Med 8 doi:10.3390/jcm8070989 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 17. Buchholz HG i in. (2017) Biodystrybucja w całym ciele liganda receptora kannabinoidowego typu 1 [(18)F]MK-9470 u szczura Nucl Med Biol 52 :63-69 doi:10.1016/j.nucmedbio.2017.06.003 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 18. Burstein S (2015) Kannabidiol (CBD) i jego analogi: przegląd ich wpływu na stan zapalny Bioorg Med Chem 23 :1377–1385 doi:10.1016/j.bmc.2015.01.059 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 19. Campos AC, Moreira FA, Gomes FV, Del Bel EA, Guimarães FS (2012) Wiele mechanizmów zaangażowanych w potencjał terapeutyczny kannabidiolu o szerokim spektrum w zaburzeniach psychicznych Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 367 :3364–3378 doi:10.1098/ rstb.2011.0389 [ Artykuł bezpłatny PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 20. Raport krytyczny dotyczący kannabidiolu (CBD) (2018). Światowa Organizacja Zdrowia, Komitet Ekspertów ds. Uzależnień od Narkotyków , Genewa [ Google Scholar ]

 21. Capano A, Weaver R, Burkman E (2020) Ocena wpływu ekstraktu z konopi CBD na stosowanie opioidów i wskaźniki jakości życia u pacjentów z przewlekłym bólem: prospektywne badanie kohortowe Postgrad Med 132 :56–61 doi:10.1080/00325481.2019.1685298 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 22. Chagas MH i in. (2014) Wpływ kannabidiolu w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona: badanie z podwójną ślepą próbą Journal of psychopharmacology (Oxford, Anglia) 28 :1088–1098 doi:10.1177/0269881114550355 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 23. Chesney E i in. (2020) Działania niepożądane kannabidiolu: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań klinicznych Neuropsychopharmacology doi:10.1038/s41386-020-0667-2 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 24. Chung H, Fierro A, Pessoa-Mahana CD (2019) Wiązanie kannabidiolu i ujemna modulacja allosteryczna na receptorze kannabinoidowym typu 1 w obecności delta-9-tetrahydrokannabinolu: badanie An In Silico PloS one 14 :e0220025 doi:10.1371/journal. po.0220025 [ Artykuł darmowy PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 25. Consroe P, Carlini EA, Zwicker AP, Lacerda LA (1979) Interakcja kannabidiolu i alkoholu u ludzi Psychofarmakologia (Berl) 66 :45-50 doi:10.1007/bf00431988 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 26. Consroe P, Kennedy K, Schram K (1991a) Test kannabidiolu w osoczu za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej / spektroskopii mas z pułapką jonową po wysokich dawkach powtarzanych codziennie doustnie u ludzi Farmakologia Biochemia i zachowanie 40 :517-522 doi:10.1016/0091-3057 (91)90357-8 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 27. Consroe P i in. (1991b) Kontrolowane badanie kliniczne kannabidiolu w chorobie Huntingtona Pharmacol Biochem Behav 40 :701-708 doi:10.1016/0091-3057(91)90386-g [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 28. Corroon J, MacKay D, Dolphin W (2020) Etykietowanie produktów kannabidiolowych: perspektywa zdrowia publicznego Cannabis and Cannabinoid Research doi:10.1089/can.2019.0101 [ artykuł bezpłatny PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 29. Couch DG, Cook H, Ortori C, Barrett D, Lund JN, O'Sullivan SE (2019) Palmitoiloetanoloamid i kannabidiol zapobiegają nadprzepuszczalności jelita ludzkiego in vitro i in vivo wywołanej stanem zapalnym — randomizowana, kontrolowana placebo, podwójnie ślepa Kontrolowane badanie nieswoiste zapalenia jelit 25 : 1006-1018 [ PubMed ] [ Google Scholar ]

 30. Couch DG, Tasker C, Theophilidou E, Lund JN, O'Sullivan SE (2017) Kannabidiol i palmitoiloetanoloamid działają przeciwzapalnie w ostrym zapaleniu okrężnicy ludzkiej Clin Sci (Lond) 131 :2611-2626 doi:10.1042/cs20171288 [ PubMed ] [ Odsyłacz ] [ Google Scholar ]

 31. Crippa JA i in. (2011) Neuralne podstawy anksjolitycznych skutków kannabidiolu (CBD) w uogólnionym zaburzeniu lęku społecznego: wstępny raport Journal of psychopharmacology (Oxford, Anglia) 25 :121–130 doi:10,1177/0269881110379283 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 32. Crippa JAS i in. (2019) Kannabidiol podawany doustnie nie konwertuje do Δ8-THC lub Δ9-THC u ludzi: badanie farmakokinetyczne u zdrowych osobników Cannabis and Cannabinoid Research 0:null doi:10.1089/can.2019.0024 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 33. Cunha JM i in. (1980) Przewlekłe podawanie kannabidiolu zdrowym ochotnikom i pacjentom z padaczką Farmakologia 21 :175-185 doi:10.1159/000137430 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 34. De Petrocellis L et al. (2011) Wpływ kannabinoidów i ekstraktów z konopi wzbogaconych w kannabinoidy na kanały TRP i enzymy metaboliczne endokannabinoidów Br J Pharmacol 163 :1479–1494 doi:10.1111/j.1476-5381.2010.01166.x [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 35. Devinsky O i in. (2014) Kannabidiol: farmakologia i potencjalna rola terapeutyczna w padaczce i innych zaburzeniach neuropsychiatrycznych Padaczka 55 : 791–802 doi:10.1111/epi.12631 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 36. Devinsky O i in. (2017) Badanie kannabidiolu w napadach lekoopornych w zespole Dravet N Engl J Med 376 :2011-2020 doi:10.1056/NEJMoa1611618 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 37. Devinsky O i in. (2016) Kannabidiol u pacjentów z padaczką oporną na leczenie: otwarte badanie interwencyjne Lancet Neurol 15 :270-278 doi:10.1016/s1474-4422(15)00379-8 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 38. Devinsky O i in. (2018a) Wpływ kannabidiolu na napady padaczkowe w zespole Lennoxa-Gastauta N Engl J Med 378 :1888-1897 doi:10.1056/NEJMoa1714631 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 39. Devinsky O i in. (2018b) Randomizowane badanie bezpieczeństwa z zastosowaniem różnych dawek kannabidiolu w zespole Dravet Neurology 90 :e1204–e1211 doi:10.1212/wnl.0000000000005254 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 40. Elsaid S, Kloiber S, Le Foll B (2019) Wpływ kannabidiolu (CBD) na zaburzenia neuropsychiatryczne: przegląd wyników badań przedklinicznych i klinicznych Prog Mol Biol Transl Sci 167 :25–75 doi:10.1016/bs.pmbts.2019.06 0,005 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 41. Englund A i in. (2013) Kannabidiol hamuje wywołane przez THC objawy paranoidalne i zaburzenia pamięci zależne od hipokampa Journal of psychopharmacology (Oxford, Anglia) 27 :19–27 doi:10,1177/0269881112460109 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 42. FDA (2019) Listy ostrzegawcze i wyniki testów dla produktów związanych z kannabidiolem .

 43. FDA (2020a) FDA zatwierdza nowe wskazanie dla leku zawierającego aktywny składnik pochodzący z konopi w leczeniu napadów padaczkowych w rzadkich chorobach genetycznych .

 44. FDA (2020b) FDA ostrzega firmy nielegalnie sprzedające produkty CBD w celu leczenia schorzeń, uzależnienia od opioidów .

 45. Fitzcharles MA, Clauw DJ, Hauser W (2020) Ostrożna nadzieja na kannabidiol (CBD) w opiece reumatologicznej Arthritis Care Res (Hoboken) doi:10.1002/acr.24176 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 46. Fusar-Poli P i in. (2009) Distinct Effects of Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol on Neural Activation during Emotional Processing Archives of General Psychiatry 66 :95-105 doi:10.1001/archgenpsychiatry.2008.519 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 47. Galaj E, Bi GH, Yang HJ, Xi ZX (2019) Kannabidiol osłabia nagradzające działanie kokainy u szczurów przez mechanizmy receptorów CB2, 5-TH1A i TRPV1 Neuropharmacology :107740 doi:10.1016/j.neuropharm.2019.107740 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ Odsyłacz ] [ Google Scholar ]

 48. Galiazzo G i in. (2018) Lokalizacja receptorów kannabinoidowych CB1, CB2, GPR55 i PPARalfa w przewodzie pokarmowym psów Histochem Cell Biol 150 :187-205 doi:10.1007/s00418-018-1684-7 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 49. Galiegue S i in. (1995) Ekspresja centralnych i obwodowych receptorów kannabinoidowych w ludzkich tkankach odpornościowych i subpopulacjach leukocytów European Journal of biochemistry 232 :54-61 [ PubMed ] [ Google Scholar ]

 50. Geffrey AL, Pollack SF, Bruno PL, Thiele EA (2015) Interakcja lek-lek między klobazamem i kannabidiolem u dzieci z padaczką oporną na leczenie Padaczka 56 :1246-1251 doi:10.1111/epi.13060 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 51. Gofshteyn JS i in. (2017) Kannabidiol jako potencjalna metoda leczenia zespołu padaczki gorączkowej związanej z infekcją (FIRES) w ostrej i przewlekłej fazie J Child Neurol 32 :35-40 doi:10,1177/0883073816669450 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 52. Gomes FV, Alves FH, Guimaraes FS, Correa FM, Resstel LB, Crestani CC (2013) Podawanie kannabidiolu do jądra łóżka prążkowia końcowego zmienia reakcje sercowo-naczyniowe wywołane ostrym stresem ograniczającym poprzez receptor 5-HT(1)A Eur Neuropsychopharmacol 23 :1096–1104 doi:10.1016/j.euroneuro.2012.09.007 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 53. Gomes FV, Reis DG, Alves FH, Correa FM, Guimaraes FS, Resstel LB (2012) Kannabidiol wstrzyknięty do jądra łóżka prążkowia końcowego zmniejsza ekspresję kontekstowego warunkowania strachu za pośrednictwem receptorów 5-HT1A Journal of psychopharmacology (Oxford, Anglia) 26 :104–113 doi:10.1177/0269881110389095 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 54. Gomes FV, Resstel LB, Guimaraes FS (2011) W anksjolitycznym działaniu kannabidiolu wstrzykiwanego do jądra łóżkowego prążkowia pośredniczą receptory 5-HT1A Psychopharmacology (Berl) 213 :465-473 doi:10.1007/s00213-010 -2036-z [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 55. Gray RA, Whalley BJ (2020) Proponowane mechanizmy działania CBD w padaczce Epileptic Disord 22 :10-15 doi:10.1684/epd.2020.1135 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 56. Guy GW, Flint ME (2004) Pojedynczy ośrodek, kontrolowany placebo, czterookresowy, krzyżowy, ocena badania tolerancji, efekty farmakodynamiczne, charakterystyka farmakokinetyczna i profile poznawcze pojedynczej dawki trzech preparatów ekstraktów leków na bazie konopi (CBME) (GWPD9901) ), plus dwuokresowe badanie tolerancji porównujące efekty farmakodynamiczne i charakterystykę farmakokinetyczną pojedynczej dawki wyciągu z leków na bazie konopi podanej przez dwie drogi podawania (GWPD9901 EXT) Journal of Cannabis Therapeutics 3 :35–77 doi:10.1300/J175v03n03_03 [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 57. Hallak JE i in. (2010) Wyniki pacjentów ze schizofrenią w teście Stroopa Color Word Test i reakcja elektrodermalna po ostrym podaniu kannabidiolu (CBD) Braz J Psychiatry 32 :56-61 doi:10.1590/s1516-44462010000100011 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 58. Haney M i in. (2016) Kannabidiol podawany doustnie nie zmienia subiektywnych, wzmacniających ani sercowo-naczyniowych efektów wędzonej marihuany Neuropsychopharmacology: oficjalna publikacja American College of Neuropsychopharmacology 41 :1974-1982 doi:10.1038/npp.2015.367 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 59. Hartmann A, Lisboa SF, Sonego AB, Coutinho D, Gomes FV, Guimaraes FS (2019) Kannabidiol łagodzi agresywne zachowanie wywołane izolacją społeczną u myszy: Zaangażowanie receptorów 5-HT1A i CB1 Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 94 :109637 doi:10.1016/ j.pnpbp.2019.109637 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 60. Herkenham M, Lynn AB, Johnson MR, Melvin LS, de Costa BR, Rice KC (1991) Charakterystyka i lokalizacja receptorów kannabinoidowych w mózgu szczura: ilościowe badanie autoradiograficzne in vitro J Neurosci 11 : 563-583 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

 61. Hess EJ i in. (2016) Kannabidiol jako nowe leczenie padaczki lekoopornej w zespole stwardnienia guzowatego Epilepsia 57 :1617-1624 doi:10.1111/epi.13499 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 62. Najważniejsze informacje dotyczące przepisywania . (2018). https://www.epidiolex.com/sites/default/files/pdfs/EPIDIOLEX_Full_Prescribing_Information_04_16_2020.pdf .

 63. Hindocha C i in. (2018) Kannabidiol odwraca uwagę na sygnały papierosowe w ludzkim eksperymentalnym modelu odstawienia tytoniu Addiction 113 :1696-1705 doi:10.1111/add.14243 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 64. Hundal H i in. (2018) Wpływ kannabidiolu na myślenie prześladowcze i lęk w grupie paranoidalnej o wysokich cechach, Journal of Psychopharmacology (Oxford, Anglia) 32 :276–282 doi:10,1177/0269881117737400 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 65. Hurd YL i in. (2019) Kannabidiol w redukcji głodu i lęku wywołanego sygnałem u osób abstynentnych z zaburzeniem używania heroiny: podwójnie ślepa, randomizowana, kontrolowana placebo próba Am J Psychiatry 176 :911–922 doi:10.1176/appi.ajp.2019.18101191 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 66. Iannotti FA i in. (2014) Niepsychotropowe kannabinoidy roślinne, kannabidiwaryna (CBDV) i kannabidiol (CBD), aktywują i odczulają kanały przejściowego potencjału receptora waniloidowego 1 (TRPV1) in vitro: potencjał w leczeniu nadpobudliwości neuronalnej ACS neurobiologia chemiczna 5 :1131–1141 doi:10.1021 /cn5000524 [ PubMed ] [ Odsyłacz ] [ Google Scholar ]

 67. Iannotti FA i in. (2019) Wpływ nieeuforycznych kannabinoidów roślinnych na jakość mięśni i wydajność dystroficznych myszy mdx Br J Pharmacol 176 :1568–1584 doi:10.1111/bph.14460 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 68. Irving PM i in. (2018) Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, równoległe grupy, pilotażowe badanie ekstraktu botanicznego bogatego w kannabidiol w objawowym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Inflamm Bowel Dis 24 :714-724 doi:10.1093/ibd/izy002 [ PubMed ] [ Odsyłacz ] [ Google Scholar ]

 69. Jadoon KA i in. (2016) Skuteczność i bezpieczeństwo kannabidiolu i tetrahydrokannabiwaryny w odniesieniu do parametrów glikemicznych i lipidowych u pacjentów z cukrzycą typu 2: randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, równoległe badanie pilotażowe w grupach Diabetes Care 39 :1777-1786 doi:10.2337/dc16- 0650 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 70. Jadoon KA, Tan GD, O'Sullivan SE (2017) Pojedyncza dawka kannabidiolu obniża ciśnienie krwi u zdrowych ochotników w randomizowanym badaniu krzyżowym JCI Insight 2 doi:10,1172/jci.insight.93760 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 71. Karniol IG, Shirakawa I, Kasinski N, Pfeferman A, Carlini EA (1974) Kannabidiol zaburza działanie delta 9-tetrahydrokannabinolu u człowieka Eur J Pharmacol 28 :172-177 doi:10.1016/0014-2999(74)90129-0 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 72. Kossakowski R, Schlicker E, Toczek M, Weresa J, Malinowska B (2019) Kannabidiol wpływa na odruch Bezolda-Jarischa poprzez receptory TRPV1 i 5-HT3 oraz ma obwodowe efekty sympatykomimetyczne w spontanicznie nadciśnieniowych i normotensyjnych granicach szczurów w farmakologii 10 :500 doi: 10.3389/fphar.2019.00500 [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 73. Laprairie RB, Bagher AM, Kelly MEM, Denovan-Wright EM (2015) Kannabidiol jest negatywnym modulatorem allosterycznym receptora kannabinoidowego CB1 British Journal of Pharmacology 172 :4790–4805 doi:10.1111/bph.13250 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ Odsyłacz ] [ Google Scholar ]

 74. Lazarini-Lopes W, Do Val-da Silva RA, da Silva-Junior RMP, Leite JP, Garcia-Cairasco N (2020) Przeciwdrgawkowe działanie kannabidiolu w eksperymentalnych modelach napadów padaczkowych: od zachowania i mechanizmów do spostrzeżeń klinicznych Neurosci Biobehav Rev 111 :166–182 doi:10.1016/j.neubiorev.2020.01.014 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 75. Lee JLC, Bertoglio LJ, Guimarães FS, Stevenson CW (2017) Cannabidiol regulacja emocji i przetwarzania pamięci emocjonalnej: znaczenie w leczeniu zaburzeń związanych z lękiem i nadużywaniem substancji British Journal of Pharmacology 174 :3242–3256 doi:10.1111/bph.13724 [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 76. Leweke FM i in. (2012) Kannabidiol wzmacnia sygnalizację anandamidową i łagodzi psychotyczne objawy schizofrenii Psychiatria translacyjna 2 :e94 doi:10.1038/tp.2012.15 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 77. Li H i in. (2020) Przegląd kannabidiolu (CBD) i jego analogów: Struktury, aktywność biologiczna i mechanizmy neuroprotekcyjne w padaczce i chorobie Alzheimera Eur J Med Chem 192 :112163 doi:10.1016/j.ejmech.2020.112163 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Uczony ]

 78. Liebling JP, Clarkson NJ, Gibbs BW, Yates AS, O'Sullivan SE (2020) An Analysis of Over-the-Counter Cannabidiol Products in the United Kingdom Cannabis and Cannabinoid Research doi:10.1089/can.2019.0078 [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 79. Ligresti A i in. (2006) Aktywność przeciwnowotworowa kannabinoidów roślinnych z naciskiem na wpływ kannabidiolu na raka piersi u ludzi J Pharmacol Exp Ther 318 :1375–1387 doi:10.1124/jpet.106.105247 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 80. Linares IM, Zuardi AW, Pereira LC, Queiroz RH, Mechoulam R, Guimarães FS, Crippa JA (2019) Cannabidiol przedstawia odwróconą krzywą dawka-odpowiedź w kształcie litery U w symulowanym teście wystąpień publicznych Brazilian Journal of Psychiatry 41 :9–14 [ Artykuł bezpłatny PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

 81. Madden K, Tanco K, Bruera E (2020) Klinicznie istotna interakcja lek-lek między metadonem a kannabidiolem Pediatrics 145 doi:10.1542/peds.2019-3256 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 82. Manini AF i in. (2015) Bezpieczeństwo i farmakokinetyka doustnego kannabidiolu podawanego jednocześnie z dożylnym fentanylem u ludzi J Addict Med 9 :204-210 doi:10.1097/adm.0000000000000118 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 83. Martin-Santos R i in. (2012) Ostre skutki podania pojedynczej, doustnej dawki d9-tetrahydrokannabinolu (THC) i kannabidiolu (CBD) zdrowym ochotnikom Aktualny projekt farmaceutyczny 18 :4966-4979 doi:10.2174/138161212802884780 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 84. Massi P i in. (2008) 5-lipoksygenaza i hydrolaza anandamidowa (FAAH) pośredniczą w przeciwnowotworowej aktywności kannabidiolu, niepsychoaktywnego kannabinoidu J Neurochem 104 :1091–1100 doi:10.1111/j.1471-4159.2007.05073.x [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 85. McGuire P i in. (2018) Kannabidiol (CBD) jako terapia wspomagająca w schizofrenii: wieloośrodkowe randomizowane kontrolowane badanie kliniczne Am J Psychiatry 175 :225–231 doi:10.1176/appi.ajp.2017.17030325 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 86. McPartland JM, Duncan M, Di Marzo V, Pertwee RG (2015) Czy kannabidiol i Delta(9) są ujemnymi modulatorami tetrahydrokannabiwaryny układu endokannabinoidowego? Przegląd systematyczny Br J Pharmacol 172 :737–753 doi:10.1111/bph.12944 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 87. Millar SA, Stone NL, Yates AS, O'Sullivan SE (2018) Przegląd systematyczny farmakokinetyki kannabidiolu w ludzkich granicach w farmakologii 9 : 1365. [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

 88. Morelli MB i in. (2014) Wpływ kannabidiolu i jego synergizm z bortezomibem w liniach komórkowych szpiczaka mnogiego. Rola receptora przejściowego potencjału waniloidowego typu 2 Int J Cancer 134 :2534-2546 doi:10.1002/ijc.28591 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 89. Morgan CJ, Das RK, Joye A, Curran HV, Kamboj SK (2013) Cannabidiol zmniejsza konsumpcję papierosów u palaczy tytoniu: wstępne ustalenia Addict Behav 38 :2433-2436 doi:10.1016/j.addbeh.2013.03.011 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 90. Morgan CJA, Freeman TP, Hindocha C, Schafer G, Gardner C, Curran HV (2018) Indywidualne i połączone skutki ostrego delta-9-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu na objawy psychotomimetyczne i funkcję pamięci Psychiatria translacyjna 8 :181 doi:10.1038/s41398- 018-0191-x [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 91. Nabissi M i in. (2015) Kannabidiol stymuluje zależne od Aml-1a różnicowanie gleju i hamuje proliferację komórek macierzystych glejaka poprzez indukcję autofagii w sposób zależny od TRPV2 Int J Cancer 137 :1855-1869 doi:10.1002/ijc.29573 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 92. Nabissi M, Morelli MB, Santoni M, Santoni G (2013) Wyzwalanie kanału TRPV2 przez kannabidiol uwrażliwia komórki glejaka na cytotoksyczne środki chemioterapeutyczne Karcinogenesis 34 :48–57 doi:10.1093/carcin/bgs328 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 93. Naftali T i in. (2017) Kannabidiol w małych dawkach jest bezpieczny, ale nieskuteczny w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna, randomizowane, kontrolowane badanie Dig Dis Sci 62 :1615–1620 doi:10.1007/s10620-017-4540-z [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Uczony ]

 94. Nichols JM, Kaplan BLF (2020) Odpowiedzi immunologiczne regulowane przez badania nad konopiami indyjskimi i kannabinoidami 5 :12–31 doi:10.1089/can.2018.0073 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 95. Notcutt W, Price M, Miller R, Newport S, Phillips C, Simmons S, Sansom C (2004) Wstępne doświadczenia z ekstraktami leczniczymi z konopi w leczeniu przewlekłego bólu: wyniki z 34 badań „N z 1” Znieczulenie 59 :440–452 doi :10.1111/j.1365-2044.2004.03674.x [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 96. Nunez E i in. (2004) Receptory kannabinoidowe CB2 są wyrażane przez okołonaczyniowe komórki mikrogleju w ludzkim mózgu: badanie immunohistochemiczne Synapse 53 :208-213 doi:10.1002/syn.20050 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 97. Ohlsson A, Lindgren JE, Andersson S, Agurell S, Gillespie H, Hollister LE (1986) Kinetyka pojedynczej dawki kannabidiolu znakowanego deuterem u człowieka po paleniu i podaniu dożylnym Biomed Environ Mass Spectrom 13 : 77–83 doi: 10.1002/bms .1200130206 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 98. Petrosino S, Verde R, Vaia M, Allara M, Iuvone T, Di Marzo V (2018) Właściwości przeciwzapalne kannabidiolu, niepsychotropowego kannabinoidu, w eksperymentalnym alergicznym kontaktowym zapaleniu skóry J Pharmacol Exp Ther 365 :652–663 doi:10.1124/ jpet.117.244368 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 99. Pisanti S i in. (2017) Kannabidiol: Stan wiedzy i nowe wyzwania w zastosowaniach terapeutycznych Pharmacol Ther 175 :133–150 doi:10.1016/j.pharmthera.2017.02.041 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 100. Poklis JL, Mulder HA, Peace MR (2019) Nieoczekiwana identyfikacja kannabimimetyku, 5F-ADB i dekstrometorfanu w dostępnych na rynku e-liquidach kannabidiolowych Forensic Science International 294 :e25–e27 doi:10.1016/j.forsciint.2018.10.019 [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 101. Qin N, Neeper MP, Liu Y, Hutchinson TL, Lubin ML, Flores CM (2008) TRPV2 jest aktywowany przez kannabidiol i pośredniczy w uwalnianiu CGRP w hodowanych neuronach zwoju korzeni grzbietowych szczurów J Neurosci 28 :6231-6238 doi:10.1523/jneurosci.0504 -08.2008 [ Artykuł bezpłatny PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 102. Resstel LB, Tavares RF, Lisboa SF, Joca SR, Correa FM, Guimaraes FS (2009) Receptory 5-HT1A są zaangażowane w indukowane przez kannabidiol tłumienie reakcji behawioralnych i sercowo-naczyniowych na ostry stres ograniczający u szczurów Br J Pharmacol 156 :181– 188 doi:10.1111/j.1476-5381.2008.00046.x [ PMC bezpłatny artykuł ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 103. Russo EB, Burnett A, Hall B, Parker KK (2005) Agonistyczne właściwości kannabidiolu w receptorach 5-HT1a Neurochem Res 30 :1037–1043 doi:10.1007/s11064-005-6978-1 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 104. Sartim AG, Guimaraes FS, Joca SR (2016) Przeciwdepresyjny efekt wstrzyknięcia kannabidiolu do brzusznej przyśrodkowej kory przedczołowej - Możliwe zaangażowanie receptorów 5-HT1A i CB1 Behav Brain Res 303 : 218-227 doi: 10.1016/j.bbr. 2016.01.033 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 105. Schier AR, Ribeiro NP, Silva AC, Hallak JE, Crippa JA, Nardi AE, Zuardi AW (2012) Kannabidiol, składnik Cannabis sativa, jako lek przeciwlękowy Braz J Psychiatry 34 Suppl 1 : S104–110 doi: 10.1590/s1516- 44462012000500008 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 106. Schoedel KA i in. (2018) Ocena potencjału nadużycia kannabidiolu (CBD) u rekreacyjnych użytkowników wieloleków: randomizowana, podwójnie ślepa, kontrolowana próba padaczki Behav 88 :162–171 doi:10.1016/j.yebeh.2018.07.027 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 107. Soares VP, Campos AC (2017) Dowody na działanie przeciwpaniczne Cannabidiol Curr Neuropharmacol 15 :291-299 doi:10.2174/1570159x14666160509123955 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 108. Soares VP, Campos AC, Bortoli VC, Zangrossi H, Jr., Guimaraes FS, Zuardi AW (2010) Podawanie kanabidiolu w szarej okolicy okołowodociągowej grzbietowej grzbietu blokuje reakcję typu paniki poprzez aktywację receptorów 5-HT1A Behav Brain Res 213 :225-229 doi:10.1016/j.bbr.2010.05.004 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 109. Sołowij N i in. (2019) Randomizowane kontrolowane badanie waporyzowanego delta(9)-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu samodzielnie i w połączeniu u osób często i rzadko zażywających konopie indyjskie: ostre skutki zatrucia Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 269 :17–35 doi:10.1007/s00406-019-00978 -2 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 110. Sonego AB, Gomes FV, Del Bel EA, Guimaraes FS (2016) Kannabidiol osłabia katalepsję wywołaną haloperidolem i ekspresję białka c-Fos w prążkowiu grzbietowo-bocznym za pośrednictwem receptorów 5-HT1A u myszy Behav Brain Res 309 :22–28 doi:10.1016/ j.bbr.2016.04.042 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 111. Wrzeciono TR i in. (2020a) Farmakodynamiczne działanie waporyzowanego i doustnego kannabidiolu (CBD) oraz waporyzowanej marihuany z dominacją CBD u rzadkich użytkowników marihuany Drug Alcohol Depend :107937 doi:10.1016/j.drugalcdep.2020.107937 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Uczony ]

 112. Spindle TR, Cone EJ, Kuntz D, Mitchell JM, Bigelow GE, Flegel R, Vandrey R (2020b) Profil farmakokinetyczny kannabinoidów w moczu po podaniu waporyzowanego i doustnego kannabidiolu oraz waporyzowanych konopi z dominacją CBD Journal of analit toxyology 44 :109-125 doi:10.1093/jat/bkz080 [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 113. Stout SM, Cimino NM (2014) Egzogenne kannabinoidy jako substraty, inhibitory i induktory ludzkich enzymów metabolizujących leki: przegląd systematyczny Drug Metabolism Reviews 46 :86–95 doi:10.3109/03602532.2013.849268 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 114. Sultan SR, O'Sullivan SE, England TJ (2020) Wpływ ostrego i długotrwałego dawkowania kannabidiolu przez siedem dni na hemodynamikę u zdrowych mężczyzn: randomizowane, kontrolowane badanie Brytyjskie czasopismo farmakologii klinicznej doi:10.1111/bcp.14225 [ PMC free artykuł ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 115. Szaflarski JP i in. (2018) Kannabidiol poprawia częstotliwość i nasilenie napadów oraz zmniejsza zdarzenia niepożądane w otwartym dodatkowym prospektywnym badaniu Epilepsy Behav 87 :131–136 doi:10.1016/j.yebeh.2018.07.020 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Uczony ]

 116. Taylor L, Crockett J, Tayo B, Morrison G (2019) Faza 1, otwarta etykieta, grupa równoległa, jednodawkowe badanie farmakokinetyki i bezpieczeństwa kannabidiolu (CBD) u pacjentów z łagodnym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby J Clin Pharmacol 59 :1110–1119 doi:10.1002/jcph.1412 [ artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 117. Taylor L, Gidal B, Blakey G, Tayo B, Morrison G (2018) Faza I, randomizowana, podwójnie ślepa, kontrolowana placebo, pojedyncza dawka rosnąca, dawka wielokrotna i badanie wpływu żywności na bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę Wysoko oczyszczony kannabidiol u zdrowych osób Leki na OUN 32 :1053–1067 doi:10.1007/s40263-018-0578-5 [ artykuł bez PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 118. Tham M, Yilmaz O, Alaverdashvili M, Kelly MEM, Denovan-Wright EM, Laprairie RB (2019) Allosteryczna i ortosteryczna farmakologia kannabidiolu i kanabidiol-dimetyloheptyl w receptorach kannabinoidowych typu 1 i typu 2 Br J Pharmacol 176 :1455–1469 doi :10.1111/bph.14440 [ Artykuł bezpłatny PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 119. Thiele EA i in. (2018) Kannabidiol u pacjentów z napadami drgawkowymi związanymi z zespołem Lennoxa-Gastauta (GWPCARE4): randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3 Lancet 391 :1085–1096 doi:10.1016/s0140-6736(18)30136-3 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 120. Tomida I, Azuara-Blanco A, House H, Flint M, Pertwee RG, Robson PJ (2006) Wpływ podjęzykowej aplikacji kannabinoidów na ciśnienie wewnątrzgałkowe: badanie pilotażowe J Glaucoma 15 :349-353 doi:10.1097/01.ijg. 0000212260.04488.60 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 121. Turna J, Syan SK, Frey BN, Rush B, Costello MJ, Weiss M, MacKillop J (2019) Kannabidiol jako nowy kandydat Farmakoterapia zaburzeń używania alkoholu: przegląd systematyczny Alcohol Clin Exp Res 43 :550–563 doi:10.1111/acer .13964 [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 122. van de Donk T, Niesters M, Kowal MA, Olofsen E, Dahan A, van Velzen M (2019) Eksperymentalne randomizowane badanie działania przeciwbólowego marihuany farmaceutycznej u pacjentów z przewlekłym bólem i fibromialgią Ból 160 : 860–869 doi: 10.1097/j.pain.0000000000001464 [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 123. Van Sickle MD i in. (2005) Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna receptorów kannabinoidowych CB2 z pnia mózgu Science 310 :329-332 doi:10.1126/science.1115740 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 124. Vilela LR i in. (2017) Przeciwdrgawkowe działanie kannabidiolu w modelu pentylenotetrazol: Mechanizmy farmakologiczne, profil elektroencefalograficzny i poziomy cytokin w mózgu Padaczka Behav 75 :29-35 doi:10.1016/j.yebeh.2017.07.014 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 125. Wade DT, Robson P, House H, Makela P, Aram J (2003) Wstępne kontrolowane badanie mające na celu ustalenie, czy ekstrakty z całych roślin konopi mogą poprawić nieuleczalne objawy neurogenne Clinical Rehabilitation 17 :21–29 doi:10.1191/0269215503cr581oa [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 126. Mimo to JW i in. (2019) Farmakokinetyka i tolerancja wielokrotnych dawek syntetycznego kannabidiolu klasy farmaceutycznej u pacjentów pediatrycznych z lekami na padaczkę oporną na leczenie OUN 33 :593-604 doi:10.1007/s40263-019-00624-4 [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 127. Wiemer-Kruel A, Stiller B, Bast T (2019) Kannabidiol znacząco oddziałuje z ewerolimusem – raport pacjenta z neuropediatrią zespołu stwardnienia guzowatego 50 :400–403 doi:10.1055/s-0039-1695786 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Uczony ]

 128. Xu DH, Cullen BD, Tang M, Fang Y (2020) Skuteczność miejscowego olejku kannabidiolowego w objawowym łagodzeniu neuropatii obwodowej kończyn dolnych Curr Pharm Biotechnol 21 :390-402 doi:10.2174/1389201020666191202111534 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 129. Yang KH, Galadari S, Isaev D, Petroianu G, Shippenberg TS, Oz M (2010) Kannabidiol niepsychoaktywny hamuje prądy, w których pośredniczy receptor 5-hydroksytryptaminy3A w oocytach Xenopus laevis J Pharmacol Exp Ther 333 :547-554 doi:10.1124/jpet .109.162594 [ Artykuł bezpłatny PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 130. Yeshurun M i in. (2015) Kannabidiol w zapobieganiu chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych: wyniki badania fazy II Biol Blood Marrow Transplant 21 : 1770-1775 doi: 10.1016/j.bbmt.2015.05.018 [ PubMed ] [ Odsyłacz ] [ Google Scholar ]

 131. Zanelati TV, Biojone C, Moreira FA, Guimaraes FS, Joca SR (2010) Działanie przeciwdepresyjne kannabidiolu u myszy: możliwe zaangażowanie receptorów 5-HT1A Br J Pharmacol 159 : 122–128 doi: 10.1111/j.1476-5381.2009 .00521.x [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 132. Zanger UM, Schwab M (2013) Enzymy cytochromu P450 w metabolizmie leków: regulacja ekspresji genów, aktywność enzymów i wpływ zmienności genetycznej Pharmacol Ther 138 :103-141 doi:10.1016/j.pharmthera.2012.12.007 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 133. Zuardi AW, Cosme RA, Graeff FG, Guimarães FS (1993) Wpływ ipsapironu i kannabidiolu na ludzki lęk eksperymentalny Journal of Psychopharmacology 7 :82-88 doi:10.1177/026988119300700112 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 134. Zuardi AW i in. (2009) Kannabidiol w leczeniu psychozy w chorobie Parkinsona Journal of psychopharmacology (Oxford, Anglia) 23 :979-983 doi:10,1177/0269881108096519 [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

 135. Zuardi AW, Rodrigues NP, Silva AL, Bernardo SA, Hallak JEC, Guimarães FS, Crippa JAS (2017) Odwrócona krzywa reakcji na dawkę w kształcie litery U anksjolitycznego działania kannabidiolu podczas wystąpień publicznych w realnych obszarach granicznych w farmakologii 8 doi:10.3389 /fphar.2017.00259 [ PMC bezpłatny artykuł ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

Comments


bottom of page