top of page

ZAINTERESOWANI WSPÓŁPRACĄ

OFERTA

ZAINTERESOWANYM WSPÓŁPRACĄ OFERUJEMY:

A. UDZIAŁ W SPRZEDAŻY


 • Suplementu Diety DEL VITAE – umowa agencyjna zakładająca sprzedaż bezpośrednią, prowadzenie lub pozyskiwanie punktów dystrybucyjnych i/lub wspomaganie sprzedaży internetowej (więcej >>>);

 • SORBENTU ER1 – umowa agencyjna zakładająca sprzedaż bezpośrednią i/lub pozyskiwanie punktów dystrybucyjnych (więcej >>>);


B. UDZIAŁ WE WDROŻENIACH

 • oferowanych przez nas TECHNOLOGII – pozyskiwanie podmiotów do współpracy w obszarach określonych w ofercie skierowanej do podmiotów gospodarczych (więcej >>>) i/lub władz samorządowych (więcej >>>) przy wykorzystaniu następujących technologii komercyjnych:

 • Redukcja szkodliwych emisji spalin i gazów odlotowych z siłowni okrętowych;

 • Metody pierwotne redukcji szkodliwych emisji w strefie termicznego przetwarzania materiałów termoreaktorów i palenisk kotłów, realizowanych przez instalacje wtrysków (IW);

 • Metody wtórne redukcji szkodliwych emisji w Przemysłowej Instalacji Oczyszczania Spalin – PIOS, realizowanych w reaktorze poziomym (skruberze);

 • Termoreaktory – przedpaleniska, paleniska obrotowe do wysokotemperaturowego przetwarzania materiałów wsadowych;

 • Technologie zagospodarowywania, przetwarzania i odzysku energii z odpadów, osadów i odcieków komunalnych, przemysłowych, metalurgicznych, niebezpiecznych i szpitalnych;

 • Linie i ciągi technologiczne z zastosowaniem powyższych metod i rozwiązań, projektowane, konfigurowane i zestawiane pod kątem zapotrzebowania i oczekiwań zamawiających i inwestorów oraz specyfiki, uwarunkowań i wymogów danej lokalizacji i materiałów wsadowych;

 • Kompozycja i produkcja materiałów opałowych i niskoemisyjnych, bezdymnych, dedykowanych paliw stałych na bazie węgla kamiennego i paliw z odpadów;

 • Metalurgiczny odzysk metali z odzyskiem energii z odpadów typu: pyły, szlamy, żużle oraz UPS (Uboczne Produkty Spalania).


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page